Kontakt 2017-09-15T06:40:41+00:00
/ Här finns vi

Stockholm (huvudkontor)

Elektravägen 67
126 30 Västberga Industriområde
Box 42126, 126 15 Stockholm
Tel: 08-505 725 00

Södertälje

Klastorpsslingan 4
152 42 Södertälje
Tel: 08-505 725 32

Enköping

Kvartsgatan 15
749 40 Enköping
Tel: 08-505 725 28

/ Kontaktpersoner
Åke Ehlers
Åke EhlersVD
ake.ehlers@oljibe.se
08-505 725 20
070-571 03 12
Hjalmtyr Daregård
Hjalmtyr DaregårdvVD
hjalmtyr.daregard@oljibe.se
08-505 725 40
070-380 03 70
Thomas Stenberg
Thomas StenbergEntreprenadchef
thomas.stenberg@oljibe.se
08-505 725 12
076-677 35 12
Monica Ericsson
Monica EricssonEkonomichef
monica.ericsson@oljibe.se
08-505 725 14
070-232 76 74
Thomas Lindkvist
Thomas LindkvistArbetschef Stockholm
thomas.lindkvist@oljibe.se
08-505 725 17
070-630 27 10
Peter Jansson
Peter JanssonArbetschef Uppsala
peter.jansson@oljibe.se
08-505 725 28
070-630 26 36
Martin Falkenström
Martin FalkenströmArbetschef Stockholm
martin.falkenstrom@oljibe.se
08-505 725 25
070-349 09 37
Lars Orädd
Lars OräddProjektchef Södertälje
lars.oradd@oljibe.se
08-505 725 32
070-625 67 72
/ Anbud/förfrågningar

Har du ett spännande
projekt på gång?

Hör av dig till Thomas Stenberg, Entreprenadchef eller skicka direkt till kalkyl@oljibe.se

/ För leverantörer

Till dig som är leverantör

Oljibe AB (Org nr: 556345-1433) skannar alla inkomna fakturor för vidare hantering i ekonomisystemet. Fakturor som skickas till oss ska innehålla följande obligatoriska information:

Möjlighet att sända fakturor per e-post
skickas till faktura@oljibe.se (pdf-format)

Leverantörsuppgifter
• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständiga juridiska namn
• Fullständiga adress
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgifter
• Bankgiro och/eller Plusgiro
• Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Betalningsvillkor
• Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)

Mottagaruppgifter
• Fullständiga juridiska namn
• Adress
• Vid omvänd skattskyldighet mottagarens VAT: SE556345143301 och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
• Beställarens namn
• Projektnummer (se nedan)
• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas
• Momsbelopp
• Totalt fakturabelopp

Projektnummer
• En faktura ska alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska framgå av fakturan.
• Beställaren upplyser leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.

Ofullständiga fakturor
• Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras utan åtgärd.
• Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returnerats på grund av ovanstående nämnda brister.

/ Övrigt

Kontakta oss
Kontakta oss

Jobba hos oss