Akademiska Hus, Biblioteket Campus KTH 2017-07-12T14:34:39+00:00

Projekt beskrivning

Akademiska Hus, Biblioteket Campus KTH

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: Januari – Augusti 2016
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Ordersumma: 25 mkr

Ombyggnad och modernisering av KTHs: bibliotekt i cirka 20 etapper. Projektet genomfördes under pågående verksamhet och ställde högra krav på planering, samverkan och problemlösning. Projektet färdigställdes enligt framtagen tidplan och under framtaget riktpris.

Kontakta oss

Jobba hos oss