Locum, Södertälje sjukhus och Danderyd sjukhus 2017-07-12T14:23:39+00:00

Projekt beskrivning

Locum, Södertälje sjukhus och Danderyd sjukhus

Beställare: Locum AB
Byggtid: 2015
Entreprenadform: Generalentreprenad
Ordersumma: Totalt cirka 15 mkr

Under 2015 vann Oljibe två upphandlingar åt Locum som omfattade en komplex ombyggnation av sterilcentralen på Södertälje sjukhus samt utförde brandskyddsåtgärder och diverse byggarbeten på Danderyds sjukhus. Båda projekten genomfördes under pågående verksamhet med bra slutresultat och nöjd kund.

Kontakta oss

Jobba hos oss