Martin Dahlgren ny VD för Oljibe AB

Martin Dahlgren (f.d. VD för Zengun, Besedo, Energo och med en tidigare karriär inom Tobin properties, Hifab och Skanska) är 45 år och civilingenjör från Luleå tekniska universitet. Martin tillträdde som VD för Oljibe AB den 1 juni 2018.
Martin har över 15 års erfarenhet i ledande befattningar varav 9 år som VD inom bygg-, teknikkonsult och IT-branschen. Han har god erfarenhet av att leda och vidareutveckla bolag vars utmaningar liknar de som Oljibe och byggbranschen nu står inför.

”Martin har god dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda bolag genom förändring bland annat inom tillväxt-, digitaliserings- och organisationsutveckling. Med Martin som VD får Oljibe ett modernt, värderings- och målstyrt ledarskap som kommer att bidra till vår ambition om att vara såväl kundernas som medarbetarnas självklara val i en byggbransch som är i snabb förändring. Jag är glad och stolt över att Martin valde att bli en del av vårt familjeföretag där långsiktighet, samverkan, nytänkande och tydliga värderingar alltid kommer vara i fokus. Jag hälsar Martin varmt välkommen till Oljibe och ser fram emot att följa fortsättningen på den spännande resa som vi påbörjat”
– Hjalmtyr Daregård, arbetande styrelseordförande

”Oljibe har ett gott renommé i branschen och en stark företagskultur som präglas av nytänkande och imponerande framåtanda. 68 års verksamhet utan en juridisk tvist och de många återkommande kunderna är ett tydligt kvitto på detta. Erbjudandet om att leda familjeföretaget i en ny utvecklingsfas med en långsiktig målbild och tydlig agenda var enkelt tacka ja till. Jag ser fram emot att tillsammans med kunder, samarbetspartners och mina nya kollegor få vara med och utveckla Oljibe in i framtiden.”
– Martin Dahlgren, VD i Oljibe AB

Oljibe utför nybyggnad och ombyggnad av kontor, butiker, skolor, industrilokaler,
lab- och forskningslokaler, vårdboenden och samhällsfastigheter. Vi har stor erfarenhet av samverkansentreprenader/partneringprojekt, tidiga skeden och att bygga under pågående verksamhet. Oljibe är ett familjägt byggföretag som aldrig varit i en juridisk tvist sedan starten för 68 år sedan, omsätter drygt 500 mkr och har verksamhet i Stockholm, Uppsala och Södertälje. Vi bygger förtroenden