Oljibe har fått förtroendet att på totalentreprenad ansvara för återuppbyggnaden av Lärskolan i Gustavsberg efter en tidigare brandskada. Projektet påbörjas i början på mars och beräknas vara klart i augusti 2010. Beställare är Värmdö Kommun.

På beställning av Sollentuna kommun har Oljibe fått i uppdrag att renovera Vibyskolan i Sollentuna efter en omfattande vattenskada på två plan. Läckaget har drabbat stora delar av skolbyggnaden och projektet påbörjas omgående.