Under senaste tiden har ett antal mindre entreprenad- och byggservice projekt kommit in.

Hufvustaden, Stockholm
Ombyggnation kontor ca 300m2


Botkyrka sporthall, Trygg Hansa
Återställning av sporthall efter brand samt omfattande provisoriska åtgärder


Frescati, Ak. Hus
Hyresgästanpassningar åt bl.a.  Juridicum, Akademibokhandeln, Mum projektbyggarna, Lärarjouren, SCCL samt diverse service- och underhållsarbeten.


Bantorget fastighets AB, Norra bantorget
Diverse servicearbeten, underhållsåtgärder och hyresgästanpassningar åt bl.a. Scandic Hotell, Cabaret,  Dansens hus och AB Folkets hus.

OKQ8
Renovering av tvätthallar på OKQ8:s stationer i Fruängen och Hallsberg


Karolinska institutet Solna, Ak. Hus
Ombyggnation MTC av befintliga diskrum ca 300m2
Ombyggnation labb till rum för Biobanken ca 500m2
Kontorsanpassning ca 1500m2 (Scheelelaboratoriet)


Kv. Bojen, Stockholm
Nytt fläktrum på tak åt RIBA