Oljibe bygger ny återvinningsanläggning för SRV i Huddinge

Oljibe bygger ny återvinningsanläggning för SRV i Huddinge

Oljibe har fått i uppdrag att bygga en ny byggnad för återvinning av avfall i Sofielund. Anläggningen är ett led i ambitionen att biologiskt återvinna matavfall och den skall producera substrat till biogas. 25 000 ton matavfall från hushåll och restauranger i södra Stockholm kan tas emot.

Antalet biogasfordon och därmed efterfrågan på biogas har ökat med cirka 30 % det senaste året. Produktionen har dock inte ökat i samma takt, vilket lett till en bristsituation.

Oljibe har vunnit uppdraget på offentlig upphandling. Arbetena påbörjas i september och skall vara färdigställda till slutet av april 2012.