Oljibe har utvecklat en metod för att klimatberäkna byggprojekt i planeringsskedet. Metoden möjliggör klimatsmarta val tidigt i utformningen av ett byggprojekt. Vi har nu genomfört en första klimatberäkning av ett planerat byggprojekt i samband med ett anbud till Vasakronan.

Klimatförändringarna påverkar idag allt liv på jorden. För att lösa problemen krävs en snabb och genomgripande omställning av hur vi producerar och konsumerar. Byggsektorn är en betydande del av klimatproblemet och står idag för 20% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Byggfasen har dessutom visat sig stå för upp till 80% av en byggnads totala klimatpåverkan. För att komma åt problemet krävs klimatsmarta val av byggmaterial, produktionsmetoder och transporter till och från byggarbetsplatsen.

”Vi tröttnade på att vara en del av klimatproblemet och bestämde oss för att försöka hitta lösningar”, säger Martin Dahlgren, VD för Oljibe. Allt började med att företagsledningen satte ett mål att verksamheten skulle vara klimatneutral 2025. ”Ingen av oss visste då hur vi skulle uppnå målet, men ledning och styrelse var överens om att det var bråttom”.

För att nå klimatmålen krävs samarbete mellan branschens aktörer. Vi byggentreprenörer behöver hjälpa fastighetsbolagen att fatta klimatsmarta beslut tidigt i projektet. För det krävs nya metoder och bättre beslutsunderlag. ”Efter att ha testat metoden internt en tid har vi nu tagit fram vår första skarpa klimatberäkning av ett projekt redan i anbudsfasen”, fortsätter Dahlgren.

Anbudet omfattar en ombyggnation av en stor kontorsfastighet som Vasakronan äger. ”Att vi valde just detta anbud som det första att klimatberäkna beror mest på tillfälligheter, men Vasakronans tydligt uttalade ambitioner på miljöområdet är naturligtvis en bidragande orsak. ”Viktigast var nog ändå tidsaspekten. Det är bråttom att ställa om. Klimatarbetet kan inte vänta, vi måste agera nu”, avslutar Dahlgren.

För mer information kontakta Martin Dahlgren 076-788 97 00, martin.dahlgren@oljibe.se

Ladda ner pdf