Så blev det vinter. Lika överraskande i år igen. Samma dag som vi började påla för en ny tankhall i Uppsala. Vintern skulle ju inte komma förrän i januari, eller hur?

Nu när året börjar lida mot sitt slut kan vi konstatera att 2012 har varit ett framgångsrikt och händelserikt år för Oljibe. Vi har nu ett mycket starkt lag efter att ha rekryterat sex nya tjänstemän och ett flertal yrkesarbetare. Under de 17 år jag känt Oljibe har vi aldrig varit i närheten av den styrka och kompetens vi har idag. Bra ekonomi med trippel A-rating, certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (BF9K), bra stämning och driv hos medarbetarna. Dessutom med fantastiskt bra kunder och spännande, varierande projekt.

Ständiga förbättringar är något alla företag behöver arbeta med för en sund utveckling.  Att varje vecka stimulera och hitta små förbättringar som leder till ett bättre företag och en utvecklande, innovativ företagskultur. Nästa större steg för oss är att, tillsammans med en kund inom kommersiella lokaler/handel, genomföra en byggnation med Lean Construction. Vi får då utbildning och tips från kollegor i Holland och England som kommit mycket längre än vi och åstadkommit tänkvärda resultat.

Samtidigt märker vi av att alltfler kunder efterfrågar den samarbetsform som vi på Oljibe arbetat i under flera decennier, Samverkansentreprenader/Partnering. Vi ser det som den optimala samarbetsformen med många fördelar och där alla är vinnare. Den enda smolken för dagen för vår del är att vi inte får berätta och kommunicera ut om alla de projekt vi blir inblandade i. Vi respekterar förstås våra kunders önskemål och tillämpar hellre en försiktighetsprincip.

Att få vara en del av denna ständigt föränderliga byggbransch och leda byggprojekt är ju världens roligaste jobb. En utvald skara, som ofta träffas för första gången, skall tillsammans åstadkomma ett resultat som påtagligt ryms inom satta ramar vad gäller ekonomi, funktion, tid och kvalitet. Det är lätt att bli uppslukad när alla är entusiastiska och brinner för sin uppgift. Ansvariga chefer som drömmer sig bort från ett påtvingat möte för att istället fundera kring de tekniska och logistiska utmaningarna som finns i ett pågående projekt. De mest positiva framstegen i branschen på senare år är nog annars att det nu finns en bättre balans mellan män och kvinnor i projektgrupperna. Det går åt rätt håll!

Trots att framtidsutsikterna ser något mer osäkra ut även för byggmarknaden i och med den oro som råder i världsekonomin så ser vi positivt på framtiden i Oljibe. Pusselbitarna börjar falla på plats och vi är redo för nya och större utmaningar. Med en stabil orderstock, starkare organisation och tydlig målmedvetenhet ska vi skapa bestående värden och fortsätta göra det vi gjort bra i över 60 år. Bygga förtroenden.

Med hopp om en god jul och fin avslutning på året 

Åke Ehlers, VD på Oljibe

Åke Ehlers, VD