/ Här finns vi

Stockholm (huvudkontor)

Västberga Allé 36C
126 30 Hägersten
Box 42126, 126 15 Stockholm
Tel: 08-505 725 00

Uppsala

Björkgatan 67 B
753 18 Uppsala
Tel: 08-505 725 28

/ Kontaktpersoner
Hjalmtyr Daregård
Hjalmtyr DaregårdVD (tf)
hjalmtyr.daregard(at)oljibe.se
08-505 725 40
070-380 03 70
Monica Ericsson
Monica EricssonEkonomichef
monica.ericsson(at)oljibe.se
08-505 725 14
070-232 76 74
Sofia Othelius
Sofia OtheliusHR-ansvarig
sofia.othelius(at)oljibe.se
08-505 725 21
073-274 03 63
Henrik Löfvenborg
Henrik LöfvenborgArbetschef Stockholm
henrik.lofvenborg(at)oljibe.se
08-408 096 98
070-189 12 84
Peter Jansson
Peter JanssonArbetschef Uppsala
peter.jansson(at)oljibe.se
08-505 725 28
070-630 26 36
Johan Albrektsson
Johan AlbrektssonArbetschef Stockholm
johan.albrektsson(at)oljibe.se
08-505 725 37
072-050 51 22
Emma Gremo
Emma GremoArbetschef Stockholm Hållbarhetschef & KMA-ansvarig
emma.gremo(at)oljibe.se
08-505 725 38
076-677 11 72
Niklas Bergentz
Niklas BergentzBitr. Arbetschef
niklas.bergentz(at)oljibe.se
070-224 13 09
Jonas Andersson
Jonas AnderssonByggservicechef
jonas.andersson(at)oljibe.se
08-505 725 30
073-461 28 60
Valtyr Daregård
Valtyr DaregårdAffärsutvecklare/Marknadschef
valtyr.daregard(at)oljibe.se
08-505 725 22
072-401 58 69
/ Anbud/förfrågningar

Har du ett spännande
projekt på gång?

Hör av dig till kalkyl@oljibe.se

/ För leverantörer

Till dig som är leverantör

Oljibe AB (Org nr: 556345-1433) skannar alla inkomna fakturor för vidare hantering i ekonomisystemet. Fakturor som skickas till oss ska innehålla följande obligatoriska information:

Möjlighet att sända fakturor per e-post
skickas till faktura@oljibe.se (pdf-format)

Leverantörsuppgifter
• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständiga juridiska namn
• Fullständiga adress
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgifter
• Bankgiro och/eller Plusgiro
• Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Betalningsvillkor
• Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)

Mottagaruppgifter
• Fullständiga juridiska namn
• Adress
• Vid omvänd skattskyldighet mottagarens VAT: SE556345143301 och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
• Beställarens namn
• Projektnummer (se nedan)
• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas
• Momsbelopp
• Totalt fakturabelopp

Projektnummer
• En faktura ska alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska framgå av fakturan.
• Beställaren upplyser leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.

Ofullständiga fakturor
• Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras utan åtgärd.
• Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returnerats på grund av ovanstående nämnda brister.

/ Övrigt

Kontakta oss
Garantiärenden
/ Visselblåsning

På Oljibe är det av stor vikt att oegentligheter som kan skada anställda eller verksamheten uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Detta tror vi är en förutsättning för att kunna bedriva Oljibes verksamhet på ett hållbart och långsiktigt sätt. För att underlätta för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Oljibes uppförandekod har bolaget därför inrättat en visselblåsartjänst. Genom denna funktion kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds internt.

Klicka här för att skicka in en anmälan