/ Här finns vi

Stockholm (huvudkontor)

Västberga Allé 36C
126 30 Hägersten
Box 42126, 126 15 Stockholm
Tel: 08-505 725 00

Uppsala

Björkgatan 67 B
753 18 Uppsala
Tel: 08-505 725 28

/ Kontaktpersoner
Martin Dahlgren
Martin DahlgrenVD
martin.dahlgren(at)oljibe.se
08-505 725 25
076-788 97 00
Hjalmtyr Daregård
Hjalmtyr DaregårdVice VD/HR-chef
hjalmtyr.daregard(at)oljibe.se
08-505 725 40
070-380 03 70
Monica Ericsson
Monica EricssonEkonomichef
monica.ericsson(at)oljibe.se
08-505 725 14
070-232 76 74
Sofia Othelius
Sofia OtheliusHR-partner
sofia.othelius(at)oljibe.se
08-505 725 21
073-274 03 63
Jan Wiborg
Jan WiborgKalkylchef
jan.wiborg(at)oljibe.se
08-505 725 36
072-050 50 09
Henrik Löfvenborg
Henrik LöfvenborgArbetschef Stockholm
henrik.lofvenborg(at)oljibe.se
08-408 096 98
070-189 12 84
Peter Jansson
Peter JanssonArbetschef Uppsala
peter.jansson(at)oljibe.se
08-505 725 28
070-630 26 36
Johan Albrektsson
Johan AlbrektssonArbetschef Stockholm
johan.albrektsson(at)oljibe.se
08-505 725 37
072-050 51 22
Emma Gremo
Emma GremoArbetschef Stockholm
emma.gremo(at)oljibe.se
08-505 725 38
076-677 11 72
Jonas Andersson
Jonas AnderssonByggservicechef
jonas.andersson(at)oljibe.se
08-505 725 30
073-461 28 60
Valtyr Daregård
Valtyr DaregårdAffärsutvecklare/Marknadschef
valtyr.daregard(at)oljibe.se
08-505 725 22
072-256 66 46
/ Anbud/förfrågningar

Har du ett spännande
projekt på gång?

Hör av dig till kalkyl@oljibe.se

/ För leverantörer

Till dig som är leverantör

Oljibe AB (Org nr: 556345-1433) skannar alla inkomna fakturor för vidare hantering i ekonomisystemet. Fakturor som skickas till oss ska innehålla följande obligatoriska information:

Möjlighet att sända fakturor per e-post
skickas till faktura@oljibe.se (pdf-format)

Leverantörsuppgifter
• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständiga juridiska namn
• Fullständiga adress
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgifter
• Bankgiro och/eller Plusgiro
• Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Betalningsvillkor
• Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)

Mottagaruppgifter
• Fullständiga juridiska namn
• Adress
• Vid omvänd skattskyldighet mottagarens VAT: SE556345143301 och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
• Beställarens namn
• Projektnummer (se nedan)
• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas
• Momsbelopp
• Totalt fakturabelopp

Projektnummer
• En faktura ska alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska framgå av fakturan.
• Beställaren upplyser leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.

Ofullständiga fakturor
• Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras utan åtgärd.
• Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returnerats på grund av ovanstående nämnda brister.

/ Övrigt

Kontakta oss
Garantiärenden