storlek

Storlek

Omsätter cirka 800 mkr. Vi är cirka 80 anställda och har egna hantverkare.

vad gor vi

Vad gör vi

Nybyggnad och ombyggnadsprojekt inom kommersiellt, industri, kontor/hg-anpassningar och samhällsfastigheter.

GE, TE, Samverkansentreprenader upp till 400 mkr.

marknad

Marknad

Stor-Stockholm, Uppsala och Södertälje åt professionella, publika och privata beställare.
/ Oljibe i korthet

Vi bygger förtroenden

Oljibe (Olje-och industribyggnadsentreprenader AB) med historik sedan 1950-talet är ett familjeägt bygg-och entreprenadföretag med tredje generationen verksam i bolaget.  Vi kombinerar det stora företagets styrkor (professionalism, struktur, ordning och reda) med det mindre företagets fördelar (engagemang, flexibilitet, närhet). Vi arbetar målmedvetet med att bibehålla och skapa långsiktiga relationer med såväl beställare som leverantörer. Vi är stolta över att företaget aldrig varit i en juridisk tvist under alla våra verksamma år i branschen. Oljibe är tredjepartscertifierade enligt BKMA inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Oljibe Valskvarn

Dotterbolag: Oljibe Stålbyggnads AB (smide). Läs mer på oljibestal.se
Intressebolag: Hansa Byggpartner AB (byggservice inriktning bensinstationer).
Läs mer på  www.hansabyggpartner.se

/ Affärsidé/Vision

Affärsidé

Oljibe är ett byggentreprenadföretag som genom öppenhet och ärlighet ständigt bygger nya förtroenden hos våra kunder.

Vision

Vi har som vision att vara en modern byggentreprenör som bygger förtroenden och skapar bestående mervärden. Vara det självklara valet för såväl kunder som medarbetare och genom ständig förbättring och utveckling växa och utmana i en föränderlig byggmarknad.

/ Historik

Oljibes historia

Oljibes historia börjar redan på 1950-talet när byggmästare Gösta Daregård startade sin byggverksamhet med inriktning mot bensinstationer, oljedepåer och industribyggnation. Här nedan listar vi ett antal viktiga milstolpar i vår historia och utveckling.

familje bild

Daregård i tre generationer.

1950-1956 – Byggnadsfirman G. Daregård bygger ut BP:s bensinstationsnät på Gotland samt anläggningar för smörjolja och bunkring.

1956 – Familjen Daregård flyttar till fastlandet och Stockholm blir bas för det nybildade Byggnads AB G. Daregård. Företaget bygger ett stort antal bensinstationer över hela Sverige.

1958 – Kontakten med läkemedelsföretaget Vitrum AB blir starten för företagets åtaganden inom läkemedelsindustrin, vilket än idag är en av grundpelarna i Oljibes byggverksamhet.

1960 – Nybyggnation och ombyggnad av ett stort antal OK olje- och gasoldepåer i Sverige under en 10-års period innebär att företaget växer kraftfullt.

1968 – Byggmästare G. Daregård tydliggör att företaget har två ben att stå på genom att bilda Olje- & Industribyggnadsentreprenader AB.

1971 – Ett generationsskifte genomförs när sonen Erland tar över. Det långa företagsnamnet förkortas och OLJIBE AB registreras. Företaget breddar verksamhetsfältet och fler läkemedelsföretag, livsmedelsföretag, bryggerier samt andra industriföretag blir nya fasta kunder.

1980 – Oljibe får ny ekonomichef /IT-expert som introducerar företaget på högsta nivå i datavärlden. Oljibe inrättar även en ny projekteringsavdelning som leds av en mycket etablerad konstruktör.

1986 – Oljibe köper Palm´s smide i Västberga, bygger kontor på fastigheten och säger adjö till lapplisorna i Gamla Stan där Oljibes kontor tidigare låg. Idag utförs avancerade konstruktioner i stål, rostfritt och aluminium i en verkstadsdel på ca. 800 kvm med en modern maskinpark.

1990 – Fastighetsbolaget Viggen AB köper Oljibes fastigheter inkl. anläggningen i Västberga. Ett nytt Oljibe bildas och all verksamhet flyttas över.

1991 – Under den allmänna bank-, fastighets- och byggkrisen beslutar Oljibe att satsa för en ganska snar uppgång, bland annat genom att anställa välmeriterade ingenjörer och satsning på CAD-teknik.

1993 – Det ”nya” Oljibe återköper det ”gamla” Oljibe, inklusive fastigheterna, efter Viggens konkurs.

1995-1996 – Pharmacia ger Oljibe uppdraget att bygga en ny äggulepulverfabrik i Brunna Kungsängen, en totalentreprenad på drygt 50 miljoner kronor.

1998-2000 – Etablering av nytt kontor i Örebro, med två projektledare och ett tiotal egna byggarbetare. I samarbete med Statoil Norge utvecklas en tekniskt avancerad manual för om- och nybyggnad av tvätthallar i Skandinavien, ”Vaskehall 2000”. Under 1998-2003 genomförs omfattande tvätthallsprojekt för Statoil i Danmark.

2001 – Monica Ekström, tidigare vice vd i Oljibe, utses till ny vd och tar över efter Erland Daregård som blir arbetande styrelseordförande.

2002 – Ett rekordår där omsättningen uppgick till 180 mkr med bra lönsamhet.

2003 – Oljibe köper gamla järnhandeln i Limhamn i Malmö och bygger om det till ett nyetablerat kontor för Oljibe.

2004 – Oljibe bygger Statoils servicestation i Hammarby Sjöstad, ett annorlunda B/S projekt när det gäller arkitektur, funktioner och teknik. Dessutom får Oljibe utökat förtroende hos Akademiska Hus i Stockholm.

2007-2008 – Med Trygg Hansa som uppdragsgivare genomförs återställningsarbete efter många stora bränder, däribland centrumbyggnaden i Södertälje och Swedbank på Essingen. Dessutom utför Oljibe byggnation och samordning av en avancerad forskningsavdelning på Karolinska Institutet åt Akademiska Hus, samt en större hyresgästanpassning i Globenområdet åt Newsec. Oljibe fick även förtroendet att uppföra den nya arkitektoniska juvelen åt Zetas Handelsträdgård vid Kungens Kurva, med invigning mars 2009. Nytt omsättningsrekord sattes 2008 och högsta kreditvärdighet uppnåddes både 2007 och 2008.

2009 – Startas ett treårigt projekt där målet är att bygga upp och trimma in en ny ledningsgrupp som ska vara redo att ta över 2012. Företaget satsar på hög kompetens genom nyanställningar, traineeprogram och vidareutbildning av nuvarande personal.

2010 – Ny VD Åke Ehlers tillträder under augusti.

2011 – Certifiering genomförs av kvalitet, miljö och arbetsmiljö i enlighet med BF9K.

2012 – Ny affärsplan tas fram, organisationsplanen ritas om med tre arbetschefsgrupper och utökade stödfunktioner m.m. och bolaget rustas för fortsatt tillväxt och för att kunna satsa på större entreprenader.

2013 – Omsättningsrekord (368 mkr) och behåller högsta kreditvärdighet trippel AAA-från Soliditet för tredje året i rad. Nytt kontor öppnas i Uppsala.

2015 – En ny affärsplan ”Nästa steg” sjösätts med målet att renodla verksamheten, stärka vår konkurrenskraft och rusta bolaget för att kunna hantera flera större projekt samtidigt. Hjalmtyr Daregård (tredje generationen) utses till vice VD i Oljibe AB för att markera ägarfamiljens långsiktighet i verksamheten. Smidesdelen flyttas över till nytt dotterbolag, Oljibe Stålbyggnads AB för att främja fortsatt tillväxt med ambition om större andel externa beställare.

2016 – Framgångsrikt år där vi redovisar vårt bästa resultat samt högsta omsättning i bolagets historia (466 mkr). Bolaget fortsätter satsa aktivt på marknadsföring, nya system och hjälpmedel, personal, trivsel och kompetensutveckling. Företaget är fortsatt framgångsrikt på anbudsfronten och vinner flertal större upphandlingar åt både befintliga och nya beställare, flertal i samverkansform.

2017 – Oljibe öppnar upp ett lokalkontor i Södertälje och fortsätter utvecklas enligt plan. Organisationen stärks med flertal nya välmeriterade tjänstemän som stärker och breddar kompetens för större och komplexa entreprenader. Beräknad årsomsättning för 2017: > 500 mkr.

2018 – Martin Dahlgren tillträder som VD och Hjalmtyr Daregård utses till arbetande styrelseordförande
i samband med generationsväxlingen inom ägarfamiljen (från andra till tredje generation). Ny affärsplan presenteras med långsiktiga mål 2025 med tydligt fokus på klimat/hållbarhet, digitalisering och tillväxt.

2019 – Oljibe blir medlemmar i håll nollan (branschorganisation med fokus på arbetsmiljö & säkerhet)
och flyttar till nytt huvudkontor (kvar i Västberga) efter att ha suttit i 30 år i egna lokaler.

 1. 1950-1956

  Byggnadsfirman G. Daregård bygger ut BP:s bensinstationsnät på Gotland samt anläggningar för smörjolja och bunkring.

 2. 1956

  Familjen Daregård flyttar till fastlandet och Stockholm blir bas för det nybildade Byggnads AB G. Daregård. Företaget bygger ett stort antal bensinstationer över hela Sverige.

 3. 1958

  Kontakten med läkemedelsföretaget Vitrum AB blir starten för företagets åtaganden inom läkemedelsindustrin, vilket än idag är en av grundpelarna i Oljibes byggverksamhet.

 4. 1960

  Nybyggnation och ombyggnad av ett stort antal OK olje- och gasoldepåer i Sverige under en 10-års period innebär att företaget växer kraftfullt.

 5. 1968

  Byggmästare G. Daregård tydliggör att företaget har två ben att stå på genom att bilda Olje- & Industribyggnadsentreprenader AB.

 6. 1971

  Ett generationsskifte genomförs när sonen Erland tar över. Det långa företagsnamnet förkortas och OLJIBE AB registreras. Företaget breddar verksamhetsfältet och fler läkemedelsföretag, livsmedelsföretag, bryggerier samt andra industriföretag blir nya fasta kunder.

 7. 1980

  Oljibe får ny ekonomichef /IT-expert som introducerar företaget på högsta nivå i datavärlden. Oljibe inrättar även en ny projekteringsavdelning som leds av en mycket etablerad konstruktör.

 8. 1986

  Oljibe köper Palm´s smide i Västberga, bygger kontor på fastigheten och säger adjö till lapplisorna i Gamla Stan där Oljibes kontor tidigare låg. Idag utförs avancerade konstruktioner i stål, rostfritt och aluminium i en verkstadsdel på ca. 800 kvm med en modern maskinpark.

 9. 1990

  Fastighetsbolaget Viggen AB köper Oljibes fastigheter inkl. anläggningen i Västberga. Ett nytt Oljibe bildas och all verksamhet flyttas över.

 10. 1991

  Under den allmänna bank-, fastighets- och byggkrisen beslutar Oljibe att satsa för en ganska snar uppgång, bland annat genom att anställa välmeriterade ingenjörer och satsning på CAD-teknik.

 11. 1993

  Det ”nya” Oljibe återköper det ”gamla” Oljibe, inklusive fastigheterna, efter Viggens konkurs.

 12. 1995-1996

  Pharmacia ger Oljibe uppdraget att bygga en ny äggulepulverfabrik i Brunna Kungsängen, en totalentreprenad på drygt 50 miljoner kronor.

 13. 1998-2000

  Etablering av nytt kontor i Örebro, med två projektledare och ett tiotal egna byggarbetare. I samarbete med Statoil Norge utvecklas en tekniskt avancerad manual för om- och nybyggnad av tvätthallar i Skandinavien, ”Vaskehall 2000”. Under 1998-2003 genomförs omfattande tvätthallsprojekt för Statoil i Danmark.

 14. 2001

  Monica Ekström, tidigare vice vd i Oljibe, utses till ny vd och tar över efter Erland Daregård som blir arbetande styrelseordförande.

 15. 2002

  Ett rekordår där omsättningen uppgick till 180 mkr med bra lönsamhet.

 16. 2003

  Oljibe köper gamla järnhandeln i Limhamn i Malmö och bygger om det till ett nyetablerat kontor för Oljibe.

 17. 2004

  Oljibe bygger Statoils servicestation i Hammarby Sjöstad, ett annorlunda B/S projekt när det gäller arkitektur, funktioner och teknik. Dessutom får Oljibe utökat förtroende hos Akademiska Hus i Stockholm.

 18. 2007-2008

  Med Trygg Hansa som uppdragsgivare genomförs återställningsarbete efter många stora bränder, däribland centrumbyggnaden i Södertälje och Swedbank på Essingen. Dessutom utför Oljibe byggnation och samordning av en avancerad forskningsavdelning på Karolinska Institutet åt Akademiska Hus, samt en större hyresgästanpassning i Globenområdet åt Newsec. Oljibe fick även förtroendet att uppföra den nya arkitektoniska juvelen åt Zetas Handelsträdgård vid Kungens Kurva, med invigning mars 2009. Nytt omsättningsrekord sattes 2008 och högsta kreditvärdighet uppnåddes både 2007 och 2008.

 19. 2009

  Startas ett treårigt projekt där målet är att bygga upp och trimma in en ny ledningsgrupp som ska vara redo att ta över 2012. Företaget satsar på hög kompetens genom nyanställningar, traineeprogram och vidareutbildning av nuvarande personal.

 20. 2010

  Ny VD Åke Ehlers tillträder under augusti.

 21. 2011

  Certifiering genomförs av kvalitet, miljö och arbetsmiljö i enlighet med BF9K.

 22. 2012

  Ny affärsplan tas fram, organisationsplanen ritas om med tre arbetschefsgrupper och utökade stödfunktioner m.m. och bolaget rustas för fortsatt tillväxt och för att kunna satsa på större entreprenader.

 23. 2013

  Omsättningsrekord (368 mkr) och behåller högsta kreditvärdighet trippel AAA-från Soliditet för tredje året i rad. Nytt kontor öppnas i Uppsala.

 24. 2015

  En ny affärsplan ”Nästa steg” sjösätts med målet att renodla verksamheten, stärka vår konkurrenskraft och rusta bolaget för att kunna hantera flera större projekt samtidigt. Hjalmtyr Daregård (tredje generationen) utses till vice VD i Oljibe AB för att markera ägarfamiljens långsiktighet i verksamheten. Smidesdelen flyttas över till nytt dotterbolag, Oljibe Stålbyggnads AB för att främja fortsatt tillväxt med ambition om större andel externa beställare.

 25. 2016

  Framgångsrikt år där vi redovisar vårt bästa resultat samt högsta omsättning i bolagets historia (466 mkr). Bolaget fortsätter satsa aktivt på marknadsföring, nya system och hjälpmedel, personal, trivsel och kompetensutveckling. Företaget är fortsatt framgångsrikt på anbudsfronten och vinner flertal större upphandlingar åt både befintliga och nya beställare, flertal i samverkansform.

 26. 2017

  Oljibe öppnar upp ett lokalkontor i Södertälje och fortsätter utvecklas enligt plan. Organisationen stärks med flertal nya välmeriterade tjänstemän som stärker och breddar kompetens för större och komplexa entreprenader. Beräknad årsomsättning för 2017: > 500 mkr.

 27. 2018

  Martin Dahlgren tillträder som VD och Hjalmtyr Daregård utses till arbetande styrelseordförande i samband med generationsväxlingen inom ägarfamiljen (från andra till tredje generation).
  Ny affärsplan presenteras med långsiktiga mål 2025 med tydligt fokus på klimat/hållbarhet, digitalisering och tillväxt.

 28. 2019

  Oljibe blir medlemmar i håll nollan (branschorganisation med fokus på arbetsmiljö & säkerhet) och flyttar till nytt huvudkontor (kvar i Västberga) efter att ha suttit i 30 år i egna lokaler.

/ Ledning/Styrelse

Ledning

Hjalmtyr Daregård, VD (tf)

Monica Ericsson, Ekonomichef

Emma Gremo, Arbetschef

Peter Jansson, Arbetschef

Johan Albrektsson, Arbetschef

Henrik Löfvenborg, Arbetschef

Styrelse

Torbjörn Sohlberg, styrelseordförande (extern)
Torbjörn är senior affärsstrateg med fokus på hållbart företagande och resultat. Hans långa erfarenhet från både entreprenad- och konsultvärlden liksom från offentlig verksamhet är en viktig bakgrund som styrelseordförande i Oljibe. Under många år har Torbjörn haft ledande roller såsom arbetschef, HR-chef, utvecklingschef, regionchef och vVD. Parallellt har han ansvarat för projektutveckling av såväl enskilda fastigheter som hela stadsdelar. Erfarenheten kommer bland annat från anställningar hos Skanska, Peab och        Sh Bygg. De senaste sju åren har Torbjörn arbetat på Trafikverket som affärsstrateg till inköpsdirektören. Från och med oktober 2023 driver han egen konsultverksamhet som erbjuder kvalificerad rådgivning, projektledning och samordning inom samhällsbyggnadssektorn. Torbjörn har examen som civilingenjör från KTH.

Thomas Lindkvist, ledamot
Byggnadsingenjör. Anställd på Oljibe mellan 1971-2023 (Arbetschef mellan åren 2005-2023). Aktieägare.

Valtyr Daregård, ledamot
Affärsutvecklare Oljibe AB och Oljibe Stålbyggnads AB. Tidigare Sales development manager på Flyability SA. B.Sc. in Business administration från EU Business school, Schweiz. Aktieägare.

Åke Ehlers, ledamot
Senior projektchef Oljibe AB sedan 2018. VD i Oljibe AB mellan 2010-2018. Tidigare karriär på bl.a. Skanska, Vattenfall, Projektgaranti och Hifab.
Civilingenjör Chalmers tekniska högskola. Aktieägare.

Susanne Rosjö, ledamot (extern)
VD BOAB AB (inom Vasaparken koncernen) sedan 2021. Lång karriär inom bygg- och fastighetsbranschen bl.a affärsområdeschef på Forsen, affärsutvecklingschef på Jernhusen och vVD på Axxonen Properties. Högskoleingenjörsexamen från KTH och en fil.kand från Uppsala Universitet samt genomgått SBL Företagsledning för bygg och fastighet vid Handelshögskolan i Stockholm.

Anton Bergkvist, ledamot (extern)
Områdesansvarig vårdbostäder på Sehlhall Fastigheter AB.
Civilingenjör från KTH med inriktning industriell ekonomi, energi och miljö.

Hjalmtyr Daregård, suppleant
Arbetande styrelseordförande Oljibe 2018-2022. Ledande befattningar inom Oljibe 2013-2018. Studier vid Handelshögskolan i Stockholm (150/180 hp) samt fristående kurser på KTH. Aktieägare.

Sigrid Daregård, suppleant

/ Värderingar/ledstjärnor

Våra ledstjärnor – vårt DNA

Oljibe är ett modernt byggföretag med nytänkande, kreativitet och teknisk nyfikenhet som viktiga drivkrafter. Samtidigt har vi alltid varit noga med att vårda och bevara den företagsfilosofi som har funnits med oss ända sedan starten på 1950-talet. Ta gärna en titt på våra ledstjärnor. Där beskriver vi vår syn på det vi ser som viktigt i en långsiktig och givande samarbetsrelation.

Läs mer om våra ledstjärnor genom att klicka här.

ledstjärnor
/ KMA och hållbarhet

Ansvar och medverkan

Oljibe är sedan många år certifierade enligt BF9K inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. KMA-arbetet är integrerat i vår dagliga verksamhet och certifieringen innebär en trygghet både för våra kunder och för våra anställda. För oss är det en självklarhet att ta vårt ansvar och medverka till branschens utveckling när det kommer till hållbarhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor.

Önskar du veta mer om Oljibes Kvalité-, Miljö- eller Arbetsmiljöpolicys maila camilla.blomqvist@oljibe.se.

KMA

Oljibes policy är att enbart levererar projekt med god och jämn kvalitet, varför vi valt att tredjepartcertifiera oss enligt BKMA. Systemet omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) och är framtaget av Byggföretagen i syfte att förbättra och utveckla byggbranschens kvalitet. Vårt KMA-system är anpassat efter vår verksamhet och våra kunders behov. Systemet utvecklas kontinuerligt i syfte att uppnå en ständig förbättring. Vi genomgår löpande såväl interna som externa revisioner för att säkerställa att vi håller systemet levande i hela bolaget och i alla våra projekt. Läs mer om BKMA här: www.byggforetagen.se.

Hållbarhet

För oss är hållbar utveckling är en förutsättning för att kunna skapa bestående värden. Med hållbar utveckling avser vi inte bara ekonomiska frågor utan även frågor inom miljö och samhälle som beaktas i byggprocessens samtliga steg och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar med hållbarhetsperspektivet utifrån tre nivåer; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Social hållbarhet innebär för oss att vi bl.a. samarbetar med yrkes- och högskolor, tar emot lärlingar och praktikanter, har säkra arbetsplatser, är transparanta och kommunikativa med kunder, medarbetare och samarbetspartners, sponsring och stöd till ideella och välgörenhetsorganisationer samt att vi är ett öppet och inkluderande företag som tar sitt ansvar.

Ekonomisk hållbarhet innebär för oss att vi bl.a. gör investeringar ur ett långsiktigt perspektiv, arbetar för en sund och rättvis konkurrens, efterlever våra interna policys, riktlinjer och uppförandekoder (etik & moral) såväl som Sveriges Byggindustriers uppförandekod. Oljibes mål är att ha en god och sund ekonomisk tillväxt utan att det medför negativa konsekvenser på klimatet och den sociala miljön.

Miljömässig hållbarhet innebär för oss att att vi bl.a. använder oss av smart resursanvändning, effektiva transporter, aktivt arbete med att minimera avfall och öka materialåtervinning och använder oss av Byggvarubedömningen vid val av kemikaler och byggvaror. I korta drag handlar det om att säkerställa att man främjar företagets, kundernas och UE:s medvetenhet om hur vi påverkar miljön

Medarbetare, hållbarhet och miljö

Oljibe ska vara ett miljömedvetet företag med helhetssyn där vi beaktar såväl kortsiktiga som långsiktiga miljöeffekter. Genom en ständig dialog och regelbundna uppföljningsmöten, garanterar vi att varje enskilt projekt följer uppsatta miljökrav. Vår målsättning är att arbeta med ständig förbättring och på detta sätt minimera byggandets miljöpåverkan.

Det är våra medarbetares prestationer som i slutändan skapar värden och utgör företagets viktigaste resurs. Därför är det en naturlig nyckelfråga för oss att stimulera, engagera och attrahera kompetenta medarbetare för att fortsätta driva en framgångsrik verksamhet och som tar hållbarhet på allvar.

Vi arbetar i en bransch där det förekommer alltför många olyckor. Som ett resultat av detta lägger vi ned betydande insatser i form av utbildning, riskbedömning och investeringar för att skapa trygga arbetsplatser och arbeta proaktivt för säkrare miljöer.

Medarbetare som är friska och glada är inte bara en förutsättning för vår fortsatta framgång utan skapar också trivsel och personlig hamoni. Tillsammans med Previa företagshälsovård genomgår alla medarbetare kontinuerliga hälsoundersökningar och samtliga medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag för regelbunden träning. Ett av våra nyckeltal som mäter företagets hälsa är sjukfrånvaron där vi kan konstatera att vi ligger inom målet, att ligga på en frisknärvaro över 97%.

Vår verksamhet innebär att vi utsätts för vissa arbetsmiljörisker vilket gör att säkerheten är en högt prioriterad fråga och varför vi har en nollvision vad gäller olyckor på våra arbetsplatser. Genom proaktivt arbete vidtas åtgärder för att minimera de arbetsmiljörelaterade riskerna och vid samtliga projektstarter gör riskbedömningar av kritiska arbetsmoment och av yttre omständigheter. Lika viktigt är det att vi säkerställer en god och trivsam arbetsmiljö och arbetar systematiskt och kontinuerligt med rena och säkra arbetsplatser.

Vi genomför kontinuerligt kundundersökningar som fokuserar på bland annat kundnöjdhet och rekommendationsvilja. Verksamheten genomsyras av ett ständigt fokus på kundnöjdhet, ständig utveckling och förbättringar. God affärsetik har varit en självklarhet och förutsättning för kunna driva en professionell verksamhet sedan starten på 1950-talet. Vi är beroende av omvärldens förtroende och avstår från affärer som riskerar att påverka förtroendet för bolaget negativt. För oss är det självklart att ge någonting tillbaka till samhället. Läs mer om bolagets samhällsengagemang/CSR genom att klicka här.

Vi arbetar aktivt med att effektivsera byggprocessen med utgångspunkt med rutiner där fokus ligger på att minimera den totala miljöpåverkan där vi kan påverka detta. I rollen som upphandlare av både underleverantörer och material har vi möjlighet att ställa tydliga miljörelaterade krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i de krav som våra kunder ställer på slutprodukten.
Vi arbetar aktivt med produktvalsfrågor i samband med projektering och förutom ekonomiska och funktionella aspekter så ska alltid miljöhänsyn vägas in i valet av produkt. För att bevaka aktuell tillämpning lagstiftning inom verksamhetsområdet följer vi löpande utvecklingen på området och kommunicerar nyheter och lagändringar internt.

/ Samverkan/partnering

Vi älskar samverkan

Allt fler kunder efterfrågar samverkan vid upphandlingar av byggprojekt. Oljibes samverkansmodell kortar projekttiden, höjer kvaliteten och minskar kostnaderna.

Klicka här för att se några utvalda
samverkans-referensprojekt >

Samverkan är en samarbetsform som blir allt vanligare i byggbranschen. Det handlar om ett nära samarbete mellan beställare, entreprenörer, hyresgäst, sakkunniga och andra aktörer genom hela byggprocessen. En samverkansentreprenad är oberoende av entreprenadform och ersättningsform. Den är ofta extra lämplig i projekt där byggherren har svårt att i förväg i detalj specificera exakt hur slutprodukten ska vara utformad. Man slipper låsa upp sig kring en utformning som aldrig blir aktuell att utföra och de ekonomiska regleringar som bli följden av detta.

Vår samverkansmodell innebär att kunden får full insyn i och är med från början till slut i styrningen av projektet. Genom en kontinuerlig och öppen dialog skapas bättre kontroll över budget och uppföljning, och det blir det lättare att bedöma risker i projekten. Genom samverkan skapas en större flexibilitet kring vad som ska byggas och ökad produktivitet.

Oljibe har traditionellt alltid jobbat med samverkansentreprenader eftersom det har varit den dominerande entreprenadformen när man jobbar åt industrin. När ett investeringsbeslut väl har fattats måste man korta ledtider, ta vara på den samlade kompetensen och se till att alla jobbar ått samma håll, dvs att hålla uppsatta mål vad gäller funktion, tider, kvalitet och pris. Här är samverkansformen den absolut bästa metoden att vara framgångsrik, vilket allt fler aktörer i branschen nu insett.

Ett samverkansprojekt brukar inledas med en gemensam workshop där beställarens och Oljibes nyckelpersoner i projektet lär känna varandra och etablerar en samsyn kring värderingar och förhållningssätt samtidigt som det byggs upp en stark lagkänsla hos alla inblandade. Utifrån workshopen tas ett måldokument fram som beskriver syftet med uppdraget, mål och metoder för att mäta måluppfyllelse. Uppfyllande av målen skall förstås stämmas av under projektet, korrigerande åtgärder vidtas och en slutavstämning efter projektets färdigställande.

Framtagande av handlingar sker ofta gemensamt mellan beställare och entreprenörer. Genom att ta tillvara kunskap och erfarenhet från alla fackentreprenörer ser vi till att projektörernas förslag anpassas till det som är mest fördelaktigt i förhållande till pris, funktion och leveranstid. Genom att få entreprenörer att delta i projekteringen skapas även ett ansvarstagande där man inte bara skyller på projektören när något blir fel.

Då projekteringen kommit så långt att det går att göra en kalkyl/budget upprättas detta. Om beställaren vill ha extra trygghet kan en parallell kalkyl göras med en fristående konsult. Allt eftersom handlingarna förfinas kan kalkylen förbättras. Under projektet görs sedan uppföljande prognoser månadsvis. Efterhand som upphandlingar sker kan slutkostnaden bestämmas.

Öppenhet och samverkan är en nyckelfaktor i alla projektets delar som till exempel projektering, inköp, ekonomistyrning och miljöstyrning. Det innebär att Oljibes ekonomisystem alltid är öppet och tillgängligt för våra beställare och att vi genomför alla inköp gemensamt. Vi kan gemensamt bestämma lämpliga ”upphandlingspaket”, anbudsgivarkrets, val av entreprenör etc. Beställaren deltar allt efter eget önskemål i detta.

På detta sätt går vi ifrån det traditionella sättet att driva byggprocesser där olika sinsemellan oberoende aktörer avlöser varandra under projekttiden och har delvis olika målbild. Projektets organisation bemannas efter den kompetens som krävs vid varje aktuell tidpunkt. Därigenom blir alla som deltar i projektet vinnare.

Oljibe syftar alltid till att bygga upp en långsiktig relation med våra kunder. Detta har som fördel att det ofta finns ett uppbyggt förtroende och att vi har en kunskap om kundens verksamhet. För varje projekt vi därefter genomför tillsammans ökar kunskapen om varandra och ett ökat förtroende gör att man vi kan jobba alltmer effektivt och ta ett större ansvar i projekten.

Samverkan
/ Samhällsengagemang/CSR

Engagemang för framtiden

Vår verksamhet påverkar såväl kunder, anställda och leverantörer som samhället i stort. För oss är det självklart att ge någonting tillbaka.

Vårt viktigaste bidrag till samhället är att bedriva vår verksamhet på ett oklanderligt sätt. Genom att ha sunda finanser, säkra arbetsplatser, följa regler och lagar och ha medarbetare som trivs kan vi spela en positiv roll för samhället där vi verkar och vara en del i att göra morgondagen bättre.

Sponsring
Oljibe är vänföretag till Barncancerfonden och har under flera år stöttat ideella organisationer som Missing People.
Vi engagerar även våra medarbetare till insamling av kläder och behövande förnödigheter som vi skänker till välgörenhetsorganisationer som t.ex. Stockholms stadsmission. Oljibe är guldsponsor till Enköpings SK i damfotboll som spelar i div 1. Vi utvärderar årligen sponsring av idrottsföreningar och ungdomsverksamheter som spelar en stor roll i människors liv och samhället i stort där vi gärna vill vara med och bidra en del till fortsatta utvecklingen.

Enkopings SK
Barncancer fonden
Missing people SW