Det personliga byggföretaget du kan lita på

Oljibe är ett entreprenadföretag som i nära samverkan med kunden levererar general- och totalentreprenader med inriktning mot industri, kommersiella lokaler, hyresgästanpassningar och samhällsbyggnader. Familjeföretaget med anor sedan 1950 omsätter cirka 500 mkr med verksamhet i Stockholm, Uppsala och Södertälje. Företaget har aldrig varit i en juridisk tvist och har stor erfarenhet av samverkan/partnering projekt, att bygga under pågående verksamhet samt tidiga skeden.

Vi bygger förtroenden.

Pågående projekt

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm Beställare: Handelshögskolan i Stockholm Byggtid: Juli 2020 – September 2021 Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan Handelshögskolan i Stockholm grundades 1909 och är Sveriges första handelshögskola. Huvudbyggnaden som är belägen på Sveavägen- Kungstensgatan ritades av arkitekten Ivar Tengbom och färdigställdes 1925. Idag har sidobyggnader tillkommit och dessutom består Handelshögskolan numera av ett antal ytterligare byggnader i närliggande kvarter. Vår [...]

Locum, Södertälje sjukhus

Locum, Södertälje sjukhus Beställare: Locum Byggtid: Februari 2021 – Juni 2022 Entreprenadform: Utförandeentreprenad (GE) Ordersumma: cirka 90 mkr Oljibe har i tuff konkurrens vunnit LOU-upphandlingen åt Locum avseende ombyggnad och tillbyggnad av hus 01 på Södertälje sjukhus. Vilket är behandlings- respektive vårdavdelningsbyggnad. Entreprenaden omfattar ca 7000m2 och kommer genomföras mitt under pågående verksamhet/drift av sjukhuset vilket ställer höga krav på arbetsmiljö, säkerhet, planeri [...]

Genova Property, Gluntens Montessoriskola

Gluntens Montessoriskola, UppsalaBeställare: Genova Property ABByggtid: Januari 2021 – Augusti 2021Entreprenadform: TE i samverkanOrdersumma: cirka 15 mkrProjektet avser en ombyggnation på 1300 m2 i Flogsta, Uppsala. Ombyggnationen på 1300 m2 omfattar nya skollokaler till Gluntens Montessoriskola.Ett mycket utmanande ROT projekt varav lokalen är en äldre industrilokal och består av cirka 5 huskroppar som byggts ihop med varandra under årens lopp. Projektet utförs i nära samverkan med beställare [...]

Nyheter

Bokslut 2020

2021-05-06|0 Comments

Oljibe-koncernens omsättning under 2020 uppgick till 517 mkr med ett resultat efter finansnetto på 14,8 mkr och en soliditet på 36%. Såväl omsättning som resultat har förstärkts jämfört med föregående verksa [...]

Påverkan på Oljibe under Covid-19

2020-04-08|0 Comments

Produktion i full rullning oavsett Covid-19 Under dessa utmanade tider så vill vi på Oljibe informera om att vår verksamhet är i full drift och att produktionen på samtliga arbetsplatser fortlöper enligt pla [...]

Våra filosofier

Ett byggföretag med identitet
Ett förtroende måste skapas på samma sätt som en byggnad. Stabilt från grunden för att hålla över lång tid. Sedan starten på 1950-talet har vi varit noga med att vårda och bevara den företagsfilosofi som legat till grund för våra framgångar.

Att bygga för framtiden är viktigt för oss. Därför investerar vi en betydande del av resultatet i bolagets utveckling och i vårt humankapital. Delaktighet, framåtanda och föryngrig går hand i hand hos oss på samma sätt som steget före alltid ligger längre fram.

Vår företagskultur, värdegrunder och våra ledstjärnor utgör vår kompass i vår vardag och någonting vi håller väldigt hårt på. För utan dem vore vi väl som vilken annan byggare? Vi vill kunna se våra kunder i ögonen och känna att de är lika nöjda som vi är stolta.

Vi vågar tänka annorlunda och vågar utmana. Vi erbjuder samma trygghet, struktur och likvärdig kompetens som riksbyggarna men kan tack vare vår storlek och vår företagskultur vara mer kostnadseffektiva, personliga, flexibla och nära våra kunder.

Vi är och förblir det familjära och personliga byggföretaget du alltid kan lita på. Vi bygger förtroenden. Vi är Oljibe.

filosofier