Det personliga byggföretaget du kan lita på

Oljibe är ett entreprenadföretag som i nära samverkan med kunden levererar general- och totalentreprenader med inriktning mot industri, kommersiella lokaler, hyresgästanpassningar och samhällsbyggnader. Familjeföretaget med anor sedan 1950 omsätter cirka 500 mkr med verksamhet i Stockholm, Uppsala och Södertälje. Företaget har aldrig varit i en juridisk tvist och har stor erfarenhet av samverkan/partnering projekt, att bygga under pågående verksamhet samt tidiga skeden.

Vi bygger förtroenden.

Pågående projekt

Locum, Södertälje sjukhus

Locum, Södertälje sjukhus Beställare: Locum Byggtid: Februari 2021 – Juni 2022 Entreprenadform: Utförandeentreprenad (GE) Ordersumma: cirka 90 mkr Oljibe har i tuff konkurrens vunnit LOU-upphandlingen åt Locum avseende ombyggnad och tillbyggnad av hus 01 på Södertälje sjukhus. Vilket är behandlings- respektive vårdavdelningsbyggnad. Entreprenaden omfattar ca 7000m2 och kommer genomföras mitt under pågående verksamhet/drift av sjukhuset vilket ställer höga krav på arbetsmiljö, säkerhet, planeri [...]

Faunan, nybyggnad vårdboende

Faunan, nybyggnad vårdboende Beställare: Hemsö AB Byggtid: Oktober 2020– Februari 2022 Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan Ordersumma: cirka 160 mkr Oljibe bygger Sveriges första klimatcertifierade vård- och äldreboende som är under byggnation i Tyresö Centrum. Ett pilotprojekt för en helt ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd samt miljömedvetna val av både material och tekniska system (KL-trä, CO2 reducerad betong, f [...]

Nyheter

Bokslut 2020

2021-05-06|0 Comments

Oljibe-koncernens omsättning under 2020 uppgick till 517 mkr med ett resultat efter finansnetto på 14,8 mkr och en soliditet på 36%. Såväl omsättning som resultat har förstärkts jämfört med föregående verksa [...]

Påverkan på Oljibe under Covid-19

2020-04-08|0 Comments

Produktion i full rullning oavsett Covid-19 Under dessa utmanade tider så vill vi på Oljibe informera om att vår verksamhet är i full drift och att produktionen på samtliga arbetsplatser fortlöper enligt pla [...]

Oljibes arbete avseende Covid-19

2020-03-27|0 Comments

Hej, Vi vill att ni som beställare skall känna er trygga med att vi på Oljibe arbetar strukturerat med att hantera riskerna kring Covid-19.  Vi håller oss löpande uppdaterade på den senaste informationen frå [...]

Våra filosofier

Ett byggföretag med identitet
Ett förtroende måste skapas på samma sätt som en byggnad. Stabilt från grunden för att hålla över lång tid. Sedan starten på 1950-talet har vi varit noga med att vårda och bevara den företagsfilosofi som legat till grund för våra framgångar.

Att bygga för framtiden är viktigt för oss. Därför investerar vi en betydande del av resultatet i bolagets utveckling och i vårt humankapital. Delaktighet, framåtanda och föryngrig går hand i hand hos oss på samma sätt som steget före alltid ligger längre fram.

Vår företagskultur, värdegrunder och våra ledstjärnor utgör vår kompass i vår vardag och någonting vi håller väldigt hårt på. För utan dem vore vi väl som vilken annan byggare? Vi vill kunna se våra kunder i ögonen och känna att de är lika nöjda som vi är stolta.

Vi vågar tänka annorlunda och vågar utmana. Vi erbjuder samma trygghet, struktur och likvärdig kompetens som riksbyggarna men kan tack vare vår storlek och vår företagskultur vara mer kostnadseffektiva, personliga, flexibla och nära våra kunder.

Vi är och förblir det familjära och personliga byggföretaget du alltid kan lita på. Vi bygger förtroenden. Vi är Oljibe.

filosofier