Projekt beskrivning

H&M, Stockholm

H&M, Stockholm

Beställare: H&M AB
Byggtid: 2015
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Ordersumma:

Oljibe blev utvald som strategisk samarbetspartner för H&Ms nya butikskoncept (för hela världen). Projektet genomfördes i flera olika etapper och ställde höga krav på samverkan, kreativitet och problemlösning.