Projekt beskrivning

Scania Södertälje

AstraZeneca, Södertälje

Beställare: AstraZeneca
Byggtid: 2021 –

Oljibe utför diverse ombyggnadsprojekt på ramavtalet med AstraZeneca som sträcker sig fram till 2024 med option på ytterligare två år.
Projekten är geografiskt baserade i Södertälje på AstraZenecas båda anläggningar, Gärtuna och Snäckviken.

Foto: AstraZeneca