Projekt beskrivning

Scania Södertälje

Ersta Sjukhus Hus

Beställare: Ersta Diakoni
Byggtid: Q4 2023 – Q3 2024
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Ordersumma: ca 60mkr

Projektet innefattar renovering och hyresgästanpassning som uppgår till 5000 kvm och består av nya rumsindelningar, ytskikt, stambyte, medicinskagaser, ny utrymningstrappa, reservkraftverk samt en förbindelsegång mot nya sjukhuset (ENS). Fastighetsägaren Ersta diakoni har bedrivit sjukvård och omsorg sedan verksamheten startade år 1851. 1907 uppfördes sjukhusbyggnaden, nu kallat hus 22, på Södermalm där Ersta diakoni bedriver sjukvård än idag. År 1960 byggdes sjukhuset ut med en tillbyggnad mot Fjällgatan som idag inrymmer bl.a. radiologi och operationslokaler. Projektets ordersumma är 60 mkr, utförs som en utförandeentreprenad och kommer färdigställs under Q3 2024.

Foto:Ersta sjukhus