Projekt beskrivning

Scania Södertälje

Galderma nybyggnad läkemedelsfabrik 

Beställare: KeyPlants

Slutkund: Galderma

Byggtid: Q4 2022 – Q4 2024

Entreprenadform: Totalentreprenad

Ordersumma: ca 400mkr

Projektet omfattar nyproduktion utav en högautomatiserad läkemedelsfabrik i Uppsala. Byggnationen sker i 4 delar (lagerbyggnad, kontor, anslutning mot befintlig byggnad) och den modulära byggnadsdelen levereras från den svenska modultillverkaren Keyplants AB. Fabriken byggs med en modulär teknik som möjliggör att den färdigställs i faser och enkelt kan byggas ut i senare skede. Galderma tillämpar de högsta säkerhets- och kvalitetsstandarderna för projektet vilket kräver en mycket väl genomförd planering och hög nivå på utförandet.

Foto/arkitektskiss: Galderma