Projekt beskrivning

F12 Gruppen, Restaurang Grill
F12 Gruppen, Restaurang Grill
F12 Gruppen, Restaurang Grill

F12 Gruppen, Restaurang Grill, Stockholm

Beställare: Grupp F12/Trygg Hansa
Byggtid: April-Augusti 2008
Ordersumma: 10 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad

Restaurang Grill i centrala Stockholm ödelades av en stor brand där serveringen totalförstördes och närliggande kök och andra lokaler rökskadades. Försäkringsbolagen Trygghansa och Sveland gav Oljibe i uppdrag att återställa restaurangens lokaler och närliggande lokaler i fastigheten. Skadorna var omfattande och komplexa på grund av stora ventilationssystem, elinstallationer för restaurangens utrusning och belysningssystem, rökens spridning i flera plan samt fasadskadorna efter hela kvartersbyggnaden. För att restaurangen skulle kunna återuppta verksamheten så snart som möjligt var tidplanen för återställningen i fokus från början till slut. Efter fyra månaders forcering stod restaurangen klar för sina gäster, som då fick uppleva en nästan helt ny restaurang med genomtänkta ytor och förbättrad miljö.