Projekt beskrivning

Swedbank, Stora EssingenSwedbank, Stora Essingen
Swedbank, Stora EssingenSwedbank, Stora Essingen

Swedbank, Stora Essingen

Beställare: Trygg Hansa/AMF
Byggtid: Februari-Oktober 2008
Ordersumma: 50 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad

I samband med storbranden på Swedbank, i februari, kallades Oljibe till plats redan under pågående brand för att omgående påbörja sanering, etablering och planering för återställandet. Skadan omfattade totalt c:a 9000 m² fördelat på nio våningar där normalt 450 personer arbetar. De tre översta våningarna var totalskadade och resterande våningsplan hade stora rök- och vattenskador. Oljibe utförde hela återställningen till inflyttningsklart. Entreprenaden hade flera avancerade delar bl.a. att tillfälligt flytta datahallarnas kylsystem till markplan, väderskydd för byggnaden då taket brunnit upp, återskapa en hel teknikvåning till gällande normer och återställa hela datanätet i byggnaden. Arbetet utfördes under extrem tidsplan och inflyttning skedde i två etapper där de fem nedre våningsplanen togs i drift i juli och resterande delar i slutet av oktober. Arbetet utfördes i nära samarbete med fastighetsägare och hyresgäst.