Projekt beskrivning

Scania Södertälje

Fortifikationsverket – Kadettflyglen, Karlbergsslott

Beställare: Fortifikationsverket
Byggtid: November 2021 – Maj 2023
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Oljibe renoverar världens äldsta militärakademi.
År 1792 övertog Militärakademin Karlbergsslott för utbildningsändamål, nu befinner sig Försvarsmakten under expansion och satsar på officersutbildningen med uppdaterade infrastrukturella utbyggnader för att öka sin operativa effekt. Oljibe vann upphandlingen åt Fortifikationsverket avseende totalrenovering av Kadettflyglen som är en statlig kulturhistorisk byggnad (statligt byggnadsminne) och ett militärt skyddsobjekt som skall användas till boende för kadetter. Projektet avser en in- och utvändig totalrenovering på ca 3700 kvm samt färdigställande av nya tekniska installationer. Ett utmanande projekt som ställer höga kvalitetskrav för att bemöta dess kulturhistoriska arv. Byggnaden skall även uppnå kvalitetsmål miljöbyggnad brons.

Fotograf: Sara Krüger