Projekt beskrivning

Scania Södertälje

KTH KEMI

Beställare: Akademiska Hus

Byggtid: Q3 2021 – Q1 2024

Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan

Oljibe vann Akademiska Hus LOU-upphandling gällande ”KTH KEMI”, hus 43:15.
Projektet avser en ombyggnation av äldsta kemibyggnad på KTH Campus. Byggnaden innehåller främst laboratorier och kontor, men även allmänna ytor såsom möteslokaler och personalutrymmen. Genom ombyggnationen uppgraderas lokalerna till en modern forsknings och kunskapsmiljö. Byggnaden är även klassad som byggnadsminne, projektet utförs i etapper med kvarsittande verksamhet vilket ställer högra krav på samordning, logistik och utförande.