Projekt beskrivning

Scania Södertälje

Scheelelaboratoriet KI Solna

Beställare: Akademiska Hus

Byggtid: Q1 2023 – Q4 2023

Entreprenadform: GE i samverkan

Oljibe vann Akademiska Hus LOU-upphandling gällande Scheelelaboratoriet Hus D. Projektet omfattar en totalrenovering  av laboratoriet för att skapa toppmoderna kontors – och labbmiljöer på ca 1500m2 åt hyresgästen Xspray Pharma. Moderniseringen kommer även inkludera miljömedvetna val av både material och tekniska system. Oljibe har sen tidigare lång erfarenhet av byggprojekt inom life science sedan 1960-talet och utfört ett flertal uppdrag inom avancerad forskning/labb åt Akademiska Hus.