Projekt beskrivning

statoil
statoil
Statoil, Hammarby sjöstad

Statoil, Hammarby sjöstad

Beställare: Svenska Statoil
Byggtid: 2005
Ordersumma: 25 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad

Nybyggnation serviceanläggning för Statoil i Hammarby sjöstad, södra Länken. Byggnaden uppfördes med en betongstomme och putsad fasad med delvis plåtintäckning. På taket utfördes parkering och huset innehåller bl.a. en biltvättbana. Till anläggning hör även en biogasanläggning där drifthuset placerades på andra sidan infartsvägen. Avancerade installationer, liten tomtyta, och uppsättning av ett ovalt skärmtak var några av arbetsuppgifterna under projektets gång. I slutfasen av projektet ingick även asfaltering och parkeringsutrymmen utanför butiken. Utmaningen låg i att möta kraven beträffande tid, kvalitet och ekonomi. Mycket tid behövdes läggas ned på planering och riskhantering.