Projekt beskrivning

OKQ8, Globen

OKQ8, Globen

Beställare: OKQ8 Sverige
Byggtid: 2005
Ordersumma: 10 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektet bestod av två totalentreprenader avseende en ny däckverkstad och ny butik åt OKQ8 vid Globen. Förutom att bygga om butiken var tanken att även disponera om butiksytan för att kunna utnyttja den effektivare och skapa möjligheter till ett bättre kundflöde. Eftersom butiken var under hela ombyggnaden i full drift ställde det stora krav på smidighet och förståelse för bygget. Dessutom iordningställdes en ny GDS-hall i en del av fastigheten och samtliga installationer anpassades till den nya planlösningen. Källarvåningen byggdes om till däckverkstad med bilplatser, kundmottagning, kontor och personalutrymmen. Ett stort däckslager inreddes i en del av lokalen, vilket medförde speciella åtgärder för brandsäkerheten. En separat rökgasfläkt monterades, med ett schakt som byggdes så att det kunde utnyttjas som däckinkast. I arbetet ingick även att anpassa ventilation, el, belysning och nödutgångar för den nya verksamheten.