Projekt beskrivning

Zetas, SegeltorpZetas, Segeltorp
Zetas, SegeltorpZetas, Segeltorp

Zetas, Segeltorp

Beställare: Finsmakarens Trädgård AB
Byggtid: Mars-Oktober 2009
Ordersumma: 20 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad

Nybyggnad av kontors/försäljningslokal samt markarbeten. Försäljningslokal 300 m2. Kontor/personalutrymmen 125m2. Lager/Kassor 200m2. Diverse stödmurar. Byggnaden bestod i mycket betong och stål. Taket belagdes med sedumtak. Gavlar med prefrabreserade betongelement med utseende av blomrankor. Entré av flätad pil. Fasad av liggande glespanel i 7st olika dimensioner. Utmaningen i detta projekt var dels den korta byggtiden och även det begränsade entreprenadområdet, som innebar en god planerad logistik, inköp samt samordning av alla UE.