Projekt beskrivning

Itrim, StockholmItrim, Stockholm
Itrim, StockholmItrim, Stockholm

Itrim, Stockholm

Beställare: Itrim AB
Byggtid: Augusti-Oktober 2009
Entreprenadform: Generalentreprenad

Oljibe fick i uppdrag att bygga om kontorsutrymmen på Norra Bantorget till gymverksamhet för gymkedjan Itrim. Ombyggnationen omfattade gymsal, omklädningsrum med duschrum samt konferensrum. En utmaning i projektet var att bygga om duschrummen pga underliggande avloppsinstallationer i skyddsrumsutrymme. Alla ytskikt byggdes om och all ventilation och el samordnades. Ombyggnationen gjordes enligt Itrims konceptstandard.