Projekt beskrivning

A house är blåklassificerat, den allra högsta bevarandegraden. Atmosfären ska bevaras och det ska synas att lokalerna är i använt skick.
A house ska vara en välkomnande mötesplats för kunskap, kreativitet och entreprenörskap samt fungera som en plattform för möten mellan akademin och staden,.Ombyggnation som omfattar cirka 12 000 kvadratmeter

Akademiska Hus, A HOUSE etapp 2 – 4, Östermalm

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: Januari 2016 – December 2019
Entreprenadform: Samverkansentreprenad
Ordersumma: Cirka 320 mkr

Ombyggnad av ca 15 000m2 (hyresgästanpassning kontor/möteslokaler/mikrobryggeri/musikstudio/eventlokal) av gamla arkitekthögskolan på Östermalm. A house ska vara en välkomnande mötesplats för kunskap, kreativitet och entreprenörskap där det kan ske en korsbefruktning mellan nya företag och andra aktörer med innovativa idéer och det mer etablerade näringslivet. Byggnaden ska även fungera som en plattform för möten mellan akademin och staden, där också utbyte mellan konst- och musikscenerna och de ”hårda” vetenskaperna kan uppstå. Ambitionen är ett kreativt kluster av stiftelser, storföretag, entreprenörer, studenter, forskare, innovatörer och konstnärer.