Projekt beskrivning

Scania Södertälje

Cytiva, Uppsala

Beställare: Cytiva

Byggtid: 2018 – pågående

I samverkan utför Oljibe diverse serviceprojekt och mellanstora entreprenader inne på Cytivas anläggning i Uppsala.
Projekten innefattar både ROT och nybyggnation mellan 0-100 miljoner och ställer extra höga arbets-, säkerhets- och miljökrav.
Byggnationerna som utförs är till största delen lab- och produktionslokaler som skall vara i full drift genom hela projekttiden och kräver en mycket väl genomförd planering och hög nivå på utförandet.