Projekt beskrivning

Scania Södertälje

Oljibe bygger framtidens batterianläggning

Beställare: Genova
Byggtid: September 2023 – April 2024
Entreprenadform: Totalentreprenad
Ordersumma: ca 60 mkr
Storlek: 2500 m2

Projektet omfattar en hyresgästanpassning på ca 2500m2 av en industribyggnad i Uppsala för batteriutvecklaren Altris med Genova som fastighetsägare. Altris strävar nu efter att expandera sin cellproduktionskapacitet och fortsätta driva innovationen framåt samt stödja den gröna omställningen och utvecklingen av hållbar energilagring.

Altris knoppades av från Uppsala universitet så sent som år 2017 för att kommersialisera en tillverkningsmetod för ett natriumbaserat katodmaterial som kan ersätta litium, kobolt och nickel i laddningsbara litiumjonbatterier.

Materialet blir både billigare, säkrare och miljövänligare än dagens alternativ. Dessa batterier erbjuder ett alternativ till litiumjonbatterier, särskilt för stationär energilagring, med lägre kostnader och minskad miljöpåverkan. Genom att ersätta litium, kobolt och nickel med mer hållbara material kan natrium-jonbatterier bidra till en mer tillgänglig och hållbar energisektor, samtidigt som de möjliggör övergången till förnybara energikällor.

Foto/rendering: Altris