Projekt beskrivning

Scania B177 – B178

Beställare: Scania AB
Byggtid: Juni 2018 – April 2020
Entreprenadform: DE
Ordersumma: 150 mkr

Projektet avser renovering av befintlig byggnad B177 om 5000m2 samt nyproduktion av byggnad B178 om 7000m2.

Det utfördes även omfattande markarbeten i form av stödmurar och asfaltering 4000m2.
Projektet utfördes i två etapper, etapp 1 där byggde man skalet på B178 och bilade ur betonggolvet i B177 samt drog om hela media-stråket.
Etapp 2 där utfördes all pålning, fundament och betongplatta. Allt utfördes inomhus.