Projekt beskrivning

Scania SödertäljeScania Södertälje

Faunan, nybyggnad vårdboende

Beställare: Hemsö AB
Byggtid: Oktober 2020– Februari 2022
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Ordersumma: cirka 160 mkr

Oljibe bygger Sveriges första klimatcertifierade vård- och äldreboende i samverkan med Hemsö. Projektet är beläget i Tyresö centrum och genomförs som totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på ca 160 mkr. Detta är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils (SGBC) där NollCO2 certifieringen syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd samt miljömedvetna val av både material och tekniska system. Utöver denna certifiering kommer fastigheten att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

NollCO2-åtgärder i byggnationen innebär bland annat:

  • CO2-reducerad betong
  • Fasad i återbrukat material
  • Största delen av stommen utförs i KL-trä
  • Minimal användning utav stålbalkar och fasadplåt
  • Solceller på tak samt gröna tak (tak med växtlighet)

Äldreboendet (Faunan) kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet 12 lägenheter, hyresgästen är Stiftelsen Stora Sköndal.
Projektet har en beräknad överlämning och inflyttning i mars 2022.