Projekt beskrivning

Scania Södertälje

Faunan, nybyggnad vårdboende

Beställare: Hemsö AB
Byggtid: Oktober 2020– Februari 2022
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Ordersumma: cirka 160 mkr

Oljibe bygger Sveriges första klimatcertifierade vård- och äldreboende som är under byggnation i Tyresö Centrum. Ett pilotprojekt för en helt ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd samt miljömedvetna val av både material och tekniska system
(KL-trä, CO2 reducerad betong, fasad i återbrukat material och solceller på tak). Utöver pilotprojektet kommer fastigheten att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Äldreboendet kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet 12 lägenheter, hyresgästen är Stiftelsen Stora Sköndal.