Projekt beskrivning

Scania SödertäljeScania Södertälje

Faunan, nybyggnad vårdboende

Beställare: Hemsö AB
Byggtid: Oktober 2020– Februari 2022
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Ordersumma: cirka 160 mkr

Oljibe bygger Sveriges första klimatcertifierade vård- och äldreboende i samverkan med Hemsö. Projektet är beläget i Tyresö centrum och genomförs som totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på ca 160 mkr. Detta är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils (SGBC) där NollCO2 certifieringen syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd samt miljömedvetna val av både material och tekniska system. Utöver denna certifiering kommer fastigheten att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

NollCO2-åtgärder i byggnationen innebär bland annat:

  • CO2-reducerad betong
  • Fasad i återbrukat material
  • Största delen av stommen utförs i KL-trä
  • Minimal användning utav stålbalkar och fasadplåt
  • Solceller på tak samt gröna tak (tak med växtlighet)

Äldreboendet (Faunan/Sköndalsvillan) kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet 12 lägenheter, hyresgästen är Stiftelsen Stora Sköndal.
Projektet har en beräknad överlämning och inflyttning i mars 2022.