Projekt beskrivning

Jernhusen, Hagalund

Jernhusen, Hagalund

Beställare: Jernhusen AB
Byggtid: September 2016 – Augusti 2017
Entreprenadform: Generalentreprenad
Ordersumma: 40 mkr

Oljibe vann Jernhusens upphandling för nybyggnad av en heltågsverkstad på ca 1200m2 i Hagalund (norra Europas största underhållsdepå för tåg).
Den nya byggnaden ska användas för underhåll och service av tåg åt hyresgästen SJ och byggdes i anslutning till en befintlig byggnad. Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen med målet att göra det enklare att resa kollektivt och att transportera gods med järnväg.