Projekt beskrivning

Lantmännen kv Grodden, KungsholmenLantmännen kv Grodden, Kungsholmen
Lantmännen kv Grodden, KungsholmenLantmännen kv Grodden, Kungsholmen

Lantmännen kv Grodden, Kungsholmen

Beställare: Lantmännen
Byggtid: November 2009 – Oktober 2010
Ordersumma: 15 mkr
Entreprenadform: Delad entreprenad

Stomkompletteringsentreprenad på Lantmännens nya huvudkontor som präglas av öppenhet och är Green-building certifierat. Kontorsbyggnaden på åtta våningar revs ut i sin helhet och i Oljibes åtagande ingick att utföra en stomkomplettering och omfattade merparten av det invändiga byggnadsarbetet vad gäller golv, väggar, glaspartier och dörrar. Förutom alla kontorslokaler byggs även en konferensvåning, ett uppvärmningskök och matsal samt en ny varumottagning. I entréplanet monterades en stor svängd ståltrapp som leder upp till konferensvåningen. Trappan tillverkades och monterades av Oljibes smidesverkstad.