Projekt beskrivning

KTH Kårhuset, StockholmKTH Kårhuset, Stockholm
KTH Kårhuset, StockholmKTH Kårhuset, Stockholm

KTH Kårhuset, Stockholm

Beställare: Kungliga tekniska högskolan, THS
Byggtid: Maj – September 2010
Ordersumma: 10 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad

Ombyggnation ca 1500 m2 i två etapper. Etapp 1 omfattande bl.a. nytt restaurangkök, nytt café, bokhandel och kontorsytor. I cafédelen utfördes en ny bardisk i betong, samt undertak och väggbeklädnad i koppar. Helt ny planlösning nya installationer samt nya ytskikt utfördes. Etapp 2 bestod av nya lokaler för KTH:s IT-support center, även denna del revs ut och ny planlösning, nya installationer samt ytskikt utfördes. Då det är en IT-intensiv miljö krävdes omfattande ombyggnad av ventilationen, som fick dras om, delvis i ett mellanbjälklag samt i våningen under.