Projekt beskrivning

Akavia, Nybrogatan

Beställare: Akavia
Byggtid: November 2019 – November 2020
Entreprenadform: TE i samverkan
Ordersumma: Cirka 75 mkr

Oljibe vann upphandlingen åt Akavia (f.d. JUSEK). Projektet avser en ombyggnation kontor på totalt ca 3000 m2. Projektet bedrivs som en samverkansentreprenad och innefattar komplicerad rivning samt höga krav på samordning, logistik och stor hänsyn till tredje man då projektet ligger mitt inne i centrala Stockholm.