Projekt beskrivning

Newsec Palmfelt Center, StockholmNewsec Palmfelt Center, Stockholm
Newsec Palmfelt Center, StockholmNewsec Palmfelt Center, Stockholm

Newsec Palmfelt Center, Stockholm

Beställare: Newsec
Byggtid: September 2008-Februari 2009
Ordersumma: 25 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad

Ombyggnation kontor ca 4500 m2 samt nybyggnation av ett reservkraftsrum vid Palmfelt Center vid Globen under pågående verksamhet i full drift. Resultatet blev en mycket ljus miljö, där de många glasdetaljerna och en öppen kontorsmiljö bidrar till den luftiga föreställningen och känsla av rymd.

Palmfelt Center innehåller ett antal datahallar som ställer stora krav på både brandsäkerhet och säker elförsörjning. Med ett ökande antal datahallar krävdes mer reservkraft och det beslutades att ett nytt reservkraftsrum kunde placeras på en av husets takterrasser. Oljibe fick ansvaret att bygga detta utrymme, inklusive projektering i samarbete med arkitekt och konstruktörer. Utrymmet skulle upprättas som en ny byggnad på taket och för att klara av detta byggdes ett stort väderskydd över hela arbetsytan. Befintligt takbjälklag fick förstärkas med stålbalkar och en ny betongplatta gjöts på stålbalk. Ovanpå denna byggdes det nya reservkraftsrummet, som dimensionerades för fyra nya reservkraftsaggregat och utformades bågformad för att passa mot resterande byggnad. Stora luftintag gjordes på långsidan och kylluften gick via en ljudisolerad gång ut på taket. Bränsleledningar drogs från källarvåningen till dagtankar placerade i lokalen. Den nya bygganden integrerades med befintlig byggnad men utgör en egen brandcell.