Projekt beskrivning

Högmohöjden förskola, SödertäljeHögmohöjden förskola, Södertälje
Högmohöjden förskola, SödertäljeHögmohöjden förskola, Södertälje

Högmohöjden förskola, Södertälje

Beställare: Trygg Hansa
Byggtid: December 2008-April 2009
Ordersumma: 10 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad

Oljibe fick förtroendet att återuppbygga Högmohöjdens förskola efter en brandskada samt anpassa den till dagens krav. Byggnaden bestod av två huskroppar som var sammanbyggda med en förbindelsegång. En huskropp samt förbindelsegången var totalförstörd och en huskropp var delvis skadad av rök, vatten och brand. Produktionen utfördes hand i hand med projekteringen för att korta utförandetiden. Den forcerade tidplanen kunde hållas, utan övertidsarbete, och inflyttning skedde påsken 2009.