Projekt beskrivning

Statoil, Kungens Kurva

Statoil, Kungens Kurva

Beställare: Svenska Statoil
Byggtid: 2002
Ordersumma: 15 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenaden innebar att uppföra en ny butik med tvätthall på totalentreprenad åt Statoil Detaljhandel AB. Stommen är av lättbetong och stora delar av fasaden är klädd med klinker. I åtagandet ingick även att bygga en tvätthall i omedelbar anslutning till butiken. Eftersom genomströmningen av bilar är hög på denna station, som ligger vid Stockholms södra infart, krävdes det en hög kapacitet på biltvätten. Statoil gav då Oljibe uppdraget att projektera biltvätten som en tvättbana, med en kapacitet på en bil var tredje minut.