Projekt beskrivning

Rättsmedicin KI, SolnaRättsmedicin KI, Solna
Rättsmedicin KI, SolnaRättsmedicin KI, Solna

Rättsmedicin KI, Solna

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: Juni – December 2011
Ordersumma: 8 mkr
Entreprenadform: Samverkansentreprenad

Tillbyggnad kontor på befintlig byggnad som generalentreprenad i samverkan.