Projekt beskrivning

Lärandemiljöer KI, SolnaLärandemiljöer KI, Solna
Lärandemiljöer KI, SolnaLärandemiljöer KI, Solna

Lärandemiljöer KI, Solna

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: December 2011 – Februari 2012
Ordersumma: 7 mkr
Entreprenadform: Samverkansentreprenad

Nytt koncept för moderna och förbättrade lärandemiljöer för studenter enligt Karolinska institutets koncept. Först ut av KI:s campusområden var KI Solna. Oljibe som generalentreprenör i samverkan ansvarade för ombyggnationen och anpassning av ytor på ca 1200m2. Projektet ställde höga och annorlunda krav på entreprenören och mycket problemlösning under projektets gång.