Projekt beskrivning

W-Berg, Karolinska institutet, Solna

W-Berg, Karolinska institutet, Solna

Beställare: Akademiska Hus AB
Byggtid: Oktober 2011 – November 2012
Ordersumma: ca 120 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan

Verksamhetsanpassning av c:a 3.500 kvm komplexa och installationstäta forskningslokaler för Komparativ Medicin inom Karolinska Institutet. De speciella lokalerna med sin avancerade forskning krävde extrem noggrannhet vi byggnationen med avseende på ex: gastäthet och ljudisolering mellan rum och olika avdelningar samt höga krav på driftsäkerhet hos installationerna. Projektet utfördes som en generalentreprenad i samverkan och avslutades enligt tidplan och överenskommen budget.