Projekt beskrivning

Evolv Property, Budbee Brunna

Beställare: Evolv Property
Entreprenadform: TE
Ordersumma: Cirka 44 mkr
Byggtid:
September 2019 – Juni 2020

Projektet avser nybyggnad av en logistikcentral på totalt ca 4300m2 som ska inhysa en sorteringsmaskin för logistikservice inom e-handel samt en kontors- och administrationsdel. Huset kommer vara energisjälvförsörjande och kunna producera 232 000 kWh per år genom en solcellsanläggning installerad på 80% av takytan. Hyresgäst är Budbee AB.