Projekt beskrivning

Förskola Åkersberga

Beställare: Evolv property
Byggtid: Februari 2020 – September 2020
Entreprenadform: TE
Ordersumma: Cirka 33 mkr

Projektet avser nybyggnation av förskola med moduler BTA 1618 kvm samt markarbeten skolgård. Projektet är upphandlat på totalentreprenad. Förskolan ska inrymma ca 160 barn åt hyresgästen Tellusbarn.