Projekt beskrivning

Scania Södertälje

Vasa Real

Beställare: SISAB
Byggtid: Februari 2024 – Juni 2024
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Storlek: 8 650 m2.

Projektet avser en om-, till- och nybyggnation som omfattar ca 8 650 m2. Syftet med utbyggnaden är att öka skolans kapacitet från 800 elever till 1320 elever. Den nya byggnaden kommer att inkludera en förskola för 162 barn samt klassrum för årskurs F-5. Dessutom planeras en grundskolesal för idrott med åtta nya elevomklädningsrum. På taket av den nya byggnaden byggs nu även ett pedagogiskt rum på cirka 650 kvm. För att möta dem nya behoven kommer även skolans kök och matsal att genomgå en totalrenovering. På grund av dess höga kulturhistoriska värde, har fastigheten tilldelats en grön klassificering av Stockholms stadsmuseum. Projektet planeras att slutföras under sommaren 2024.

Foto:Vasa Real