Projekt beskrivning

Scania Södertälje

Scania B210

Beställare: Scania AB
Byggtid: Februari 2020 – December 2020
Entreprenadform: DE
Ordersumma: 30 mkr

Projektet avser nyproduktion av logistikbyggnad på totalt ca 3000m2 för logistik av bakaxlar (BAX). Arbetet sker nära Scanias produktionslinjer då byggnaden kommer att ansluta till befintlig byggnad (bakaxelutlämningen).
Entreprenaden bedrivs som en Utförande delad entreprenad med samordningsansvar för Oljibe del, vilket ställer höga krav på samordningen då tillverkning/ utlastning av bakaxlar och byggnation sker på gemensamma ytor.