Projekt beskrivning

Annexet, KI Solna

Annexet, KI Solna

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: Maj 2017 – juni 2018
Entreprenadform: GE i samverkan
Ordersumma: Cirka 100 mkr

Oljibe har vunnit LOU-upphandlingen åt Akademiska Hus gällande ombyggnaden av ”Annexet”, hus 95:45 på KI Solna. Projektet omfattar en ombyggnation av avancerade forskningslokaler och laboratorieverksamhet på ca 3000m2 åt hyresgästen Karolinska institutet. Projektet bedrivs som en samverkansentreprenad (partnering) och ställer höga krav på samordning, logistik och utförande.