Projekt beskrivning

Arla, Kallhäll

Arla, Kallhäll

Beställare: Arla Sverige
Byggtid: 2011 – 2012
Ordersumma: ca 10 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad

Ombyggnationer, underhåll och diverse byggentreprenader i produktionslokaler i olika etapper under full drift. Ställer höga krav på entreprenören gällande säkerhet, arbetsmiljö, hänsyn och förståelse för kundens verksamhet.