Projekt beskrivning

SRV Sofielund, HuddingeSRV Sofielund, Huddinge
SRV Sofielund, HuddingeSRV Sofielund, Huddinge

SRV Sofielund, Huddinge

Beställare: SRV
Byggtid: September 2011 – Maj 2012
Ordersumma: 10 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad

Nybyggnation av förbehandlingsanläggning för biogas i Huddinge (Gladö Kvarn – Sofielund). Anläggningen är ett led i ambitionen att biologiskt återvinna matavfall och den skall producera substrat till biogas. 25 000 ton matavfall från hushåll och restauranger i södra Stockholm kan tas emot.