Projekt beskrivning

Utbyggnad och ombyggnad av Hemköps butikslokal samt ny parkeringsyta framför butik. Citycon, Hemköp butik

Citycon, Hemköp butik i Stäket/Järfälla

Beställare: Citycon AB
Byggtid: December 2014 – Juni 2015
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Ordersumma: 15 mkr

I Stäket/Järfälla ansvarade Oljibe för både utbyggnad och ombyggnad av Hemköpbutiken. Projektet omfattade även en ny parkeringsyta utanför butiken.