Projekt beskrivning

Hällsboskolan, Stockholm

Hällsboskolan, Stockholm

Beställare: Akademiska Hus
Byggtid: Oktober 2013 -Augusti 2014
Ordersumma: 40 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan

Ombyggnad av skola ca 5000m2 på Campus Konradsberg, Kungsholmen. Projektet var en samverkansentreprenad och bedrevs under pågående verksamhet med överlämning till skolstarten i augusti.